بلاگ / بایگانی برچسب «تیرچه»

تیرچه چیست؟ تیرچه قطعه پیش ساخته ای است، متشکل از بتن و شبکه و پیش ساخته خرپایی فولادی که پس از اجرای کامل سقف تیرهای فرعی T شکل ایجاد می کند که در سه مرحله تحت بارگذاری قرار میگیرند.در مرحله اول بار ناشی از حمل و نقل را تحمل میکند. در مرحله دوم بار ناشی از اجزاء بتن ریزی سقف، که وزن مرده سقف(وزن تیرچه، بلوک و بتن در جا)و بار های در حین اجرا در حد فاصل تکیه گاه های اصلی به تیرچه است را تحمل می کنند، و در مرحله سوم تحمل بار برایند حاصل از بارهای مرده و زنده پس از عمل …

ادامه مطلب