استخدام در جهان سیم گستر

فرم استخدام در جهان سیم گستر

در صورتی که تمایل به استخدام در شرکت جهان سیم گستر دارید فرم زیر را پر کنید
1 مشخصات فردی
2 وضعیت جسمانی
3 وضعیت اشتغال
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص کنید
  • لطفا جنسیت خود را مشخص کنید
  • لطفا سطح سواد خود را مشخص کنید